Manage stand orders
Select Option

Epoca Boats Kampol sp. z o.o.

Ul. Parkowa 11a, 70895 Zalom
Poland
Telephone +48-607-456450
Fax +48-91-4221731-12
lisowski@kampol-drukarnia.pl

Hall map

boot 2021 hall map (Hall 4): stand B39

Fairground map

boot 2021 fairground map: Hall 4

Our range of products

Product categories

  • 01  Boats and Yachts
  • 01.02  Motorboats & -Yachts
  • 01.02.03  Daycruisers / Weekenders

Daycruisers / Weekenders

  • 01  Boats and Yachts
  • 01.02  Motorboats & -Yachts
  • 01.02.04  Motoryachts / Cabin Boats (Engine)

Motoryachts / Cabin Boats (Engine)